Etkinlikler

  •  Milli Enerji ve Maden Politikası İstişare Toplantısı – 28 Temmuz 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK’ın teşrifiyle gerçekleşen Milli Enerji ve Maden Politikası Akademisyenlerle İstişare Toplantısı’na katıldık. Üniversitemizi ve Merkezimizi temsilen toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALIŞKAN katılmıştır. Ülkemizin mevcut enerji kaynakları, madenlerimiz ve maden arama çalışmaları üzerine bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar akademisyenlerle paylaşılmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ALBAYRAK tarafından söylendiği üzere, Yenilenebilir Enerji Kaynakları-YEKA ile ilgili ihale önümüzdeki hafta sonlandırılacaktır. Enerji çeşitliliği ve nükleer enerji değinilen diğer konular arasında yerini almıştır. Bakan ALBAYRAK tarafından belirtildiği gibi madenlerimizin araştırılmasından enerjinin sanayi ve hane halkına arzına kadar her alanda çalışmalar detaylı ve başarılı olarak sürdürülmektedir.   

  • 22. Dünya Petrol Kongresi – 10 Temmuz 2017

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifiyle gerçekleşen 22. Dünya Petrol Kongresi Açılış Töreni’ne katıldık (http://www.22wpc.com/). 

Üniversitemizi ve Merkezimizi temsilen törene Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALIŞKAN katılmıştır.

 

 

Katılımcılar arasında;

  • Türkiye ve komşu ülkeler gibi petrol ve doğal gaz boru hattı güzergahlarında yer alan ülke devlet yöneticilerini,
  • Petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip ülke devlet yöneticilerini,
  • Dünya Petrol Konseyi yöneticilerini,
  • Petrol üreticisi ve dağıtıcısı firma yetkililerini,
  • Üniversite ve diğer kamu kurumlarından yöneticileri görmek mümkün olmuştur.

Katılımcıların bulundukları pozisyonlar ve sayısı baz alındığında kongrenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Cumhurbaşkanımız enerji sektörüne verdiği önemi göstermiş ve dağıtım hatları konusunda kilit ülke olma durumumuzu vurgulamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK ülkemizin enerji dağıtımından enerji depolamaya kadar olan alanlardaki yatırımlarını ve bu yatırımların sonuçlarını dünya petrol piyasasına sayısal değerler üzerinden sunmuştur. Komşu ülkeler, ülkemizden geçen ve çalışmaları devam eden boru hatları için işbirliği girişimlerinde bulunmuştur. Petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip ülkelerin rezerv değerleri fosil yakıtların ömrünün halk arasında bilindiği gibi kısa vadeli olmadığını göstermiştir. Tüm bunlar, fosil yakıt olarak bilinen petrol ve doğal gazın önemini ve bu piyasada var olmanın bir zorunluluk olduğunu tekrardan gözler önüne sermiştir.