Hakkımızda

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir Araştırma ve Uygulama Merkezidir. Hayatımızın olmazsa olmazı olan enerji kaynakları, enerji üretim sistemleri ve akıllı şebeke sistemleri üzerine yapılacak araştırmalarla ve projelerle bölgemizin bu alanlarda ön plana taşınması hedeflenmiştir. Merkezimiz, sahip olduğumuz alt yapı ve alanında yetkin akademik personelimiz ile bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra, gelecekte paydaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü faaliyetlerin düzenlenmesi yönünden de azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.


Misyon

Her türlü konvansiyonel, nükleer ve alternatif enerji alanlarında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleri ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere uygulamaya geçirmektir.

Vizyon

Ülkemizin, bölgemizin ve özellikle de ilimizin gereksinim duyduğu enerji ile ilgili konularda emsal teşkil edecek araştırmalar yapmak ve projeler ortaya koymak; böylece ülkemizin gelişimini sağlayacak, güncel, etkili ve yararlı faaliyetler düzenlemek, ulusal ve bölgesel bazda tanınan, yaptığı araştırma faaliyetleri ve projelerle takip edilen ve önerileri ile takdir edilen bir merkez olmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olan Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, yönergesinde belirtilen alanlarla ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Kalite Politikamız

Merkezimiz, başta üniversitemiz ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izlemeye dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır.

Bu bağlamda Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi tüm faaliyetlerinde;

  • Tüm paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
  • Süreçleri tanımlanmış, sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye dayalı bir yönetim anlayışını,
  • Etkin kaynak kullanımını benimsemiştir.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri

  • Başta üniversitemiz olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
  • Süreç odaklı operasyon yönetimi,
  • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
  • Kaynakların etkin kullanımı olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Merkez olarak Kalite Hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

  • Akademik ve idari personelin kalite güvence süreçlerinde aktif rol alması,
  • İstihdamda ve çalışma ortamında her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
  • Kalite güvence süreçlerine dış paydaşların katılımının geleneksel hale getirilmesidir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin